Live Magazines

live-magazines-txt Verslag van uw congr Created with Sketch. Verslag van uw congres
achtergrond

‘Zowel effectief als creatief mensen betrokken houden’

Op een onconventionele manier de burger betrekken bij projecten: dat is waar Ferenc van Damme over vertelde bij een bijeenkomsten van waterschap Rijnland waar we voor de zomer aanwezig waren. Hij was positief verrast door het verslag van Live Magazines.

Waterschap Rijnland organiseerde in mei en juni op vijf plaatsen een zogenoemde Watertafel, waar burgers en belanghebbende organisaties elkaar konden inspireren en met elkaar in gesprek konden over de uitdagingen waar het waterschap voor staat. Bij die bijeenkomsten waren er key notes van onder meer weerman Gerrit Hiemstra, inspirator Thomas Rau en Ferenc van Damme, die bij de provincie Overijssel verantwoordelijk is voor participatieprojecten. Ook werd er in kleinere groepen gesproken over best practices. Live Magazines was bij alle sessies aanwezig.

Van Damme had een inspirerend verhaal over de activatie van burgers – “ik geloof er niet in dat je mensen kunt activeren, het zijn geen dingen die je aan of uit kunt zetten” – en liet zijn toehoorders kennismaken met de participatieladder –  “die laat zien dat er een een-op-eenrelatie is met de houding die je zelf hebt als bestuur en de houding van mensen”.

Over Live Magazines zegt hij: “Ik kende het niet, maar vind het een hele mooie vorm om effectief en tegelijkertijd creatief mensen betrokken te houden bij hetgeen besproken is op zo’n middag. Vaak ontbreekt het bij dit soort bijeenkomsten aan goede verslaglegging. Soms is er een video, soms wordt er nog een blog aan gewijd, maar met een Live Magazine leg je echt de inhoud van de dag vast. Daarin zit veel toegevoegde waarde.”