Live Magazines

live-magazines-txt Verslag van uw congr Created with Sketch. Verslag van uw congres
achtergrond

De meeste indruk #1

Welke momenten of sprekers maakten een diepe indruk op onze teamleden? Schrijver Willem Claassen trapt af en beschrijft welke spreker hem raakte.

Schrijver Willem Claassen over de speech die de afgelopen jaren de meeste indruk op hem maakte:
‘Op het IPO Jaarcongres 2019 was filosoof en historicus Philipp Blom de keynotespreker en namens Live Magazines deed ik verslag van zijn betoog. Na een wat flauwe anekdote over de reisbagage die hij op het vliegveld was kwijtgeraakt, dook Blom de geschiedenis in. Hij stelde dat de bijbel nog altijd ons wereldbeeld bepaalt.

“Natuur was in de Griekse mythologie altijd een participant. Natuurelementen waren acteurs in die verhalen. In de bijbel was de aarde geen acteur meer. De bijbel maakte natuur tot dood terrein. En zo denken we nog steeds: we willen de aarde onderwerpen.”

Blom betoogde dat de natuur een nieuwe rol moet krijgen in ons wereldbeeld. “Als we erkennen dat we als mens slechts een onderdeel zijn van de aarde en dat er vele andere acteurs zijn, dan kun je inspelen op de toekomst.”

Met enige regelmaat denk ik terug aan zijn gloedvolle keynote. Ik zou willen dat meer mensen het hadden gehoord.’