Live Magazines

live-magazines-txt Verslag van uw congr Created with Sketch. Verslag van uw congres
case

Zoek het uit!

Op het landelijk congres over kennisinfrastructuur in de ouderen- en gehandicaptenzorg wordt praktijk en wetenschap dichter bij elkaar gebracht. Live Magazines bracht ook een nieuw technisch snufje mee!

lees verder

Tijdens het congres maakt Live Magazines een online magazine. Daarin staat alles wat er die dag gebeurde; de sprekers komen aan bod, de workshops worden behandeld en er zijn artikelen en impressies van de andere programma-onderdelen. Maar deze dag namen we iets nieuws mee: de Random Machine.

Het is tijdens de lunch van Zoek het uit! een echte publiekstrekker met zijn knipperende lichtjes en fijne robotgeluidjes. We programmeren de machine om vragen te stellen of om willekeurige antwoorden te geven… Even een momentje om na te denken over waar je mee bezig bent. Het is een soort modern orakel. Van echt notenhout gemaakt.

Hoe gaat dat in zijn werk?
Iemand drukt op de grote rode knop bovenop de machine. Uit een spleet in de voorkant komt een papiertje rollen, formaatje kassabon. ‘Hoe krijg je gemakkelijk de vraag van de mantelzorger in beeld, als je voor de cliënt gekomen bent?’staat er op de kassabon. “Een belangrijke vraag, daar mag u even over nadenken…” zeggen wij dan.

Bekijk alles op: https://zoekhetuit.verslagvandedag.nl/