Live Magazines

live-magazines-txt Verslag van uw congr Created with Sketch. Verslag van uw congres
case

Werk voor specialisten. Door generalisten!

Live Magazines maakt vooral magazines die je op mobiel of laptop kan bekijken. Die verslagen zijn vanzelfsprekend openbaar. Maar bij een conferentie van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) was terughoudendheid belangrijker dan openbaarheid.

lees verder

We maakten in één dag een ouderwets papieren magazine dat we bij de afsluiting van de conferentie aan de deelnemers konden meegeven. Zo hadden de bezoekers de buzz van een Live Magazine, terwijl toch terughoudend was omgegaan met digitale openbaarheid.

Gevoelig onderwerp
Het team van Live Magazines bestaat uit generalisten. We zijn inzetbaar op tal van onderwerpen en op uiteenlopende plekken. Snel inlezen, door het jargon heenprikken en het oppikken van de sfeer op een conferentie is onze tweede natuur. Deze dag was anders: bij een gevoelig onderwerp als terrorismebestrijding spelen geheimhouding en voorzichtigheid een grote rol. Dat betekent heel specialistisch werken binnen duidelijk afgesproken kaders.

Veiligheid en mensenlevens
Bijvoorbeeld bij de fotografie: géén herkenbare gezichten in beeld. Geen namen, geen titels, geen herleidbare persoonsgegevens van deelnemers. Ook in de tekst vroeg deze dag om een specialistische aanpak: complexe materie, gevoelige onderwerpen, zaken waarbij het draait om veiligheid en –uiteindelijk– om mensenlevens. Dan komt het aan op voorzichtig en heel precies formuleren.

Sfeer en enthousiasme gevangen
Een deel van het 28 pagina’s tellende magazine was om die redenen dan ook vooraf door ons geschreven en herschreven, in nauw contact met de opdrachtgever. Dat levert ondanks de gevoelige materie toch leuk leesbare en informatieve teksten op. Op de dag zelf bleek het heel goed mogelijk de sfeer en het enthousiasme van de lezingen en de workshops in tekst en beeld te vangen en naadloos ‘in te passen’ op de tekst die we al hadden gemaakt.

Papier wordt beter bewaard
Het strakke keurslijf van een uiterst specialistisch onderwerp bleek een sprankelend ‘Verslag van de dag’ niet in de weg te zitten. Daarvoor zijn wij als generalistische makers ervaren genoeg, zo blijkt maar weer. Het mooiste moment was de verbazing bij het uitdelen van het magazine aan het eind van de dag. “Kijk, u staat er in” zei ik tegen een politiemedewerker die ik die ochtend had geïnterviewd. “Wát, nu al? Hoe kan dat nou?” Er is veel te zeggen voor digitaal. Maar ik weet zeker dat papier beter bewaard wordt.

Live Magazines vangt kennis, energie en inspiratie in een sterk inhoudelijk en mooi ‘Verslag van de dag’. Digitaal of op papier!