Live Magazines

live-magazines-txt Verslag van uw congr Created with Sketch. Verslag van uw congres
case

DNA van de huisarts

De kernwaarden en kerntaken van huisartsenzorg hebben een herijking gekregen. Aan Live Magazines de taak om de uitkomst van dit belangrijke proces helder en correct te representeren in een online magazine.

lees verder

Rob Dijkstra vertelt: “We staan hier vandaag bijna letterlijk op de schouders van reuzen. Hier, in Woudschoten, werd in 1959 voor de eerste keer nagedacht over onze kernwaarden en kerntaken.” Het DNA van het vak ‘huisarts’ was in die tijd nog niet goed ontleed. De eerste kernwaarden werden tijdens de ‘Woudschotenconferentie’ opgeschreven. Dat ging niet zonder slag of stoot, vertelt Dijkstra, er waren destijds twee volle dagen voor nodig en er werd over gepraat tot diep in de nacht. Dijkstra: “We staan hier op de bakermat van de huisartsgeneeskunde.”

Op 21 januari 2019 zijn de resultaten gepresenteerd voor de herijking van de kernwaarden en kerntaken van de huisartsenzorg in congrescentrum Woudschoten in Zeist. Het samenwerkingsverband van de landelijke huisartsenverenigingen vroeg aan Live Magazines om deze unieke bijeenkomst op correcte wijze vast te leggen in een online magazine.

Er zijn diverse voordelen van ons online magazine. O.a. het samenstellen van een magazine-pdf met persoonlijke selectie van de artikelen. Daardoor kan iedere lezer zijn eigen magazine downloaden als pdf. En eventueel uitprinten en uitdelen aan collega’s.

Lees het hier» https://woudschoten.verslagvandedag.nl