Live Magazines

live-magazines-txt Verslag van uw congr Created with Sketch. Verslag van uw congres
case

5 dagen lang verslag

In 2017 organiseerde waterschap Rijnland vijf verschillende klimaattafels. Tijdens deze bijeenkomsten konden geïnteresseerden meedenken over de invloed van klimaatverandering op de regio en de rol die het waterschap daarin zou kunnen spelen.

lees verder

Live Magazines legt alle bijeenkomsten vast in tekst en beeld. Door het gebruik van het online magazine, krijgt elke klimaattafel (elke aparte bijeenkomst) een eigen editie. Zo blijft alles overzichtelijk gebundeld op één website en is het makkelijk terug te vinden en achteraf te delen.

“Ik kende Live Magazines niet, maar vind het een hele mooie vorm vond om effectief en tegelijkertijd creatief mensen betrokken te houden bij hetgeen besproken is op zo’n middag. Vaak ontbreekt het bij dit soort bijeenkomsten aan goede verslaglegging. Soms is er een video, soms wordt er nog een blog aan gewijd, maar met een Live Magazine leg je echt de inhoud van de dag vast. Daarin zit veel toegevoegde waarde.”

– Ferenc van Damme
spreker tijdens de klimaattafels van waterschap Rijnland