Live Magazines

live-magazines-txt Verslag van uw congr Created with Sketch. Verslag van uw congres
case

Basis voor strategie

In 2017 waren we aanwezig bij de Strategiedagen van het AMC. Daar gingen 70 medewerkers uit alle lagen van de organisatie in gesprek over de toekomst van het AMC. De verslaglegging hielp bij het vormen van de strategie en visie.

lees verder

De uitkomsten van deze dagen vormden de input voor de formulering van de gezamenlijke missie, visie en bijbehorende strategische doelstellingen van AMC-VUmc. Wij legden de inhoud van deze dagen vast om ook aan degenen die niet aanwezig waren te kunnen laten zien wat er besproken werd.